Още от първия момент, в който разбрах, че съм бременна, започнах да се ровя неуморно в интернет. Е, предполагам, че не съм изключение. Ето и няколко сайтчета за англоговорящи, които ми се сториха интересни и може би ще заинтригуват и теб:

http://www.baby-gaga.com/

http://www.babycenter.com/

http://www.brillbaby.com/